Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli klas 2-4 pracujących z uczniem zdolnym

Temat sieci: Wykorzystanie metody projektu STEAM w pracy z uczniem zdolnym z zastosowaniem elementów kształcenia na odległość

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli klas 5-8 pracujących z uczniem zdolnym

Temat sieci: Wykorzystanie metody projektu STEAM w pracy z uczniem zdolnym z zastosowaniem elementów kształcenia na odległość