Niniejszy kurs na platformie przeznaczony jest dla uczestników warsztatów: Lekcja historii on-line. Cyfrowe narzędzia internetowe wspomagające uczenie się historii. Celem kursu na platformie Moodle jest integracja i publikacja materiałów dla uczestników wspomagająca przebieg warsztatów.